Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT - TT năm 2019

Thực hiện Công văn số 2215/UBND -VX ngày 26/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện công văn số 2024/BTTTT-THH ngày 25/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019 của ngành, địa phương mình (theo mẫu phiếu kèm theo) để làm cơ sở tổng hợp, báo cáo số liệu mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019 của tỉnh Cao Bằng.

Để chuẩn bị cho việc tổng hợp, báo cáo về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019 của tỉnh Cao Bằng, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố thực hiện báo cáo số liệu sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT tại phụ lục kèm theo cụ thể như sau:

- Các Sở, ban, ngành cung cấp thông tin tại Phụ lục I.

- UBND các huyện, thành phố cung cấp thông tin tại Phụ lục II.

- Văn phòng UBND tỉnh cung cấp thông tin tại Phụ lục III.A và Phụ lục III.B.

- Sở Nội vụ tỉnh cung cấp thông tin tại Phụ lục IV.A và Phụ lục IV.B.

-  Sở Kế hoạch và Đầu tư  tỉnh cung cấp thông tin tại Phụ lục V.A và Phụ lục V.B.

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cung cấp thông tin tại Phụ lục VI.A và Phục lục VI.B.

- Cục thống kê tỉnh cung cấp thông tin tại Phụ lục VII.

Báo cáo số liệu gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 19/7/2019, đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ Email: pqlcntt@caobang.gov.vn.

Thông tin liên quan, liên hệ: Phòng BCVT - CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông, điện thoại: 0206 3859 899 (gặp bà Huyền)./.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:83
    • Trong tuần:749
    • Trong tháng:2,507
    • Trong năm:53,650