Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Ứng dụng CNTT năm 2020

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; căn cứ Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025; tiếp tục triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh góp phần thực hiện nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện thành phố (gọi tắt là cơ quan, đơn vị) xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2020.

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:94
    • Trong tuần:760
    • Trong tháng:2,518
    • Trong năm:53,661