Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Phạm Hồng Hải thăm và làm việc tại Sở TT&TT tỉnh Cao Bằng

      Ngày 30/5/2019 Thứ trưởng Bộ TT&TT- Phạm Hồng Hải đã đến thăm và làm việc tại Sở TT&TT tỉnh Cao Bằng, dự buổi làm việc có Ban giám Đốc sở TT&TT, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, Trung tâm trực thuộc Sở; các cơ quan báo chí địa  phương và lãnh đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh.

     Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Sở Đ/c Hoàng Ngọc Sơn – Giám đốc Sở TT&TT đã báo cáo khái quát tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của ngành trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo cho biết, 6 tháng đầu năm 2019 Sở TT&TT Cao Bằng đã triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ TT&TT, của UBND tỉnh đến các đơn vị, cơ quan thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành như: Báo chí - xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, thông tin điện tử, quảng cáo trên báo chí, bưu chính, viễn thông và Internet, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin…

Đ/c Hoàng Ngọc Sơn – Giám đốc Sở TT&TT phát biểu tại buổi làm việc

Trong đó đã ban hành trên 80 văn bản, kế hoạch định hướng tuyên truyền về báo chí, thông tin đối ngoại và thông tin cơ sở; tiếp nhận, thẩm định và cấp 14 giấy phép xuất bản bản tin và tài liệu không kinh doanh cho các đơn vị đúng theo quy định. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 theo Kế hoạch của UBND tỉnh, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, ý nghĩa. Tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp bưu chính viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính viễn thông, internet. Đến nay, tổng số thuê bao điện thoại toàn mạng là 516.033 thuê bao, mật độ điện thoại cố định và di động ước đạt 96 thuê bao/100 dân. Số thuê bao Internet 42.871 thuê bao, toàn tỉnh có 158/199 xã/phường, thị trấn được kết nối Internet băng rộng cố định, các xã còn lại đều có thể truy cập thông qua mạng di động băng rộng 3G. 100% số xã trong tỉnh đã được phủ sóng điện thoại di động; tổng số trường học (trừ cấp mầm non) có Internet băng rộng là 340/465 trường (khoảng 73%). Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CNTT năm 2019, tổ chức tập huấn được 09 lớp chữ ký số và 03 lớp An toàn bảo mật thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức huyện các huyện, thành phố. Trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước có bước cải thiện. Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt 22%; tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử có chữ ký số đạt 24%. Hệ thống thư công vụ hoạt động ổn định, cơ bản đảm bảo được an toàn thông tin. Trong 6 tháng đầu năm, tiếp tục cấp mật khẩu thư và tạo thêm được trên 165 tài khoản cho người sử dụng. Tiếp nhận 538 thiết bị Token và tài liệu chữ ký số cho tổ chức, cá nhân đăng ký cấp mới. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến đạt 5,2%. Công tác thanh tra, pháp chế, kiểm tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo luôn đảm bảo, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành.

      Tuy nhiên, các Kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2019; Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2019; Kế hoạch Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2019 đều chưa được triển khai thực hiện đầy đủ. Tình hình trao đổi văn bản điện tử, cung cấp dịch vục công trực tuyến của cơ quan nhà nước tỉnh có bước cải thiện nhưng kết quả đạt được vẫn ở mức thấp; mức độ cung cấp thông tin trên trang tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh chưa đồng đều và còn hạn chế; công tác quản lý nội dung đối với các báo mạng, trang tin điện tử hiện nay nhất là các trang mạng xã hội việc quản lý vẫn còn hạn chế chưa kịp thời...

                                             Toàn cảnh buổi làm việc

      Tại buổi làm việc, Sở kiến nghị: Bộ TT&TT phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ sớm hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý chứng thư số để các đơn vị sử dụng quản lý thông tin đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm thời gian xử lý chứng thư số. Bổ sung, sửa đổi Quy định về quản lý, ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận và sử dụng văn hàn diện tử của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, cho phù hợp với các quy định hiện hành. Bộ hỗ trợ kinh phí và hướng dẫn mở các lớp đào tạo cán bộ công nghệ thông tin, chương trình quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông cho tỉnh; hướng dẫn phân cấp việc cấp phép trong lĩnh vực xuất bản cho tỉnh; có hướng dẫn triển khai thực hiện quy hoạch báo chí địa phương đến năm 2025 theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

      Đại diện các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng kiến nghị: Bộ, sở TT&TT Cao Bằng cần có chủ trương, định hướng cho các doanh nghiệp phát triển các sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin, tham gia hệ thống điều hành đô thi thông minh trong thời gian tới; đề nghị Bộ có định hướng cho doanh nghiệp trong việc triển khai trung tâm điều hành an toàn thông tin mạng. Bộ TT&TT có ý kiến với các Bộ, ngành liên quan xem xét điều chỉnh độ cao cột ăng ten cho các nhà mạng, vì độ cao theo quy định hiện nay ko đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật. Việc triển khai thực hiện Nghị định 49NĐ/CP sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông cần có cơ chế đặc thù đối với các tỉnh miền núi, biên giới như Cao Bằng.

      Đại diện doanh nghiệp viễn thông phát biểu tại buổi làm việc

       Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ TT&TT- Phạm Hồng Hải ghi nhận và đánh giá cáo những kết quả đạt được của Sở TT&TT trong công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông, các nỗ lực phát triển mạng lưới dịch vụ kinh doanh của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thời gian qua; chia sẻ những khó khăn, trao đổi, giải đáp một số thắc mắc, kiến nghị của Sở và các doanh nghiệp. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, thời gian tới Sở TT&TT, các cơ quan báo chí địa phương và các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: Sở cần bám sát các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các văn bản liên quan đến ngành triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin, truyền thông trên địa bàn; thường xuyên có gặp gỡ với doanh nghiệp viễn thông kịp thời tháo gỡ những khó khăn, khúc mắc cho doanh nghiệp. Nghiên cứu, học tập các Sở bạn trong khu vực, các tỉnh lân cận trong triển khai hỗ trợ kinh phí, phụ cấp trong lĩnh vực thông tin cơ sở. Việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng giữa các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là khu đô thị mới, Sở cần nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh thực hiện đúng theo các văn bản quy định. Đối với chương trình truyền hình số hóa, Sở cần chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh các đối tượng chính sách được hỗ trợ đầu thu đảm bảo đúng theo quy định; hướng dẫn Đài phát thanh, truyền hình tỉnh phối hợp với các doanh nghiệp để phát chương trình số hóa đảm bảo đồng bộ. Lĩnh vực báo chí, cần tập trung triển khai quy hoạch báo chí giai đoạn 2025, quá trình thực hiện đề án có khó khăn, vướng mắc đề nghị Bộ hỗ trợ; tăng cường hơn nữa việc quản lý thông tin trên mạng. Các doanh nghiệp viễn thông cần chủ động, tích cực hỗ trợ Sở, tỉnh đẩy mạnh thực hiện chính phủ điện tử ở địa phương. Sở đẩy mạnh việc hướng dẫn thực hiện Luật an toàn thông tin mạng, tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Tiếp tục tăng tốc phát triển lĩnh vực bưu chính, tập trung phát triển dịch vụ tài chính bưu chính./.  

                                                                                                                                                                                                                                     TN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:88
    • Trong tuần:754
    • Trong tháng:2,512
    • Trong năm:53,655