Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng

Ngày 23/01/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp; nhằm quán triệt, thực hiện chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ về sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ đến tất cả cán bộ, công chức trong cơ quan. Quan tâm công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn để nâng cao nhận thức sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; các cơ quan, đơn vị phải sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các loại hình giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; thường xuyên kiểm tra đánh giá tình hình quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả;

Nội dung đầy đủ của văn bản tải tại ĐÂY!

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:97
    • Trong tuần:763
    • Trong tháng:2,521
    • Trong năm:53,664