Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Báo cáo Đánh giá đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2018

Thực hiện Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng; Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Báo cáo đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2018. Báo cáo đánh giá thể hiện một số nội dung sau:

- Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh bao gồm các nhóm tiêu chí sau: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; Cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử;  Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Cơ chế, chính sách, quy định, báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin; Nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin.

- Đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện tập trung vào các các nhóm tiêu chí sau: Đánh giá điều kiện sẵn sàng Chính quyền điện tử, bao gồm 03 nhóm tiêu chí: Nhóm tiêu chí đánh giá cơ sở hạ tầng thông tin; Nhóm tiêu chí đánh giá nhân lực CNTT; Nhóm tiêu chí đánh giá môi trường chính sách về ứng dụng CNTT. Đánh giá kết quả Chính quyền điện tử, bao gồm 04 nhóm tiêu chí: Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ hiện diện (tính minh bạch); Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ tương tác; Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ giao dịch; Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi.

Xem nội dung chi tiết báo cáo tải tại ĐÂY!

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:89
    • Trong tuần:755
    • Trong tháng:2,513
    • Trong năm:53,656