Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị phục vụ trao đổi văn bản điện tử thông qua các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày 21 tháng 06 năm 2017 Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định số 905/QĐ-UBND về Danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị phục vụ trao đổi văn bản điện tử thông qua các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, nhằm đảm bảo sử dụng thống nhất mã định danh, phục vụ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành và tiến tới kết nối, trao đổi văn bản điện tử với các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên phạm vi toàn quốc, phù hợp quy định về cấu trúc mã định danh theo Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Chi tiết văn bản tại ĐÂY

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:75
    • Trong tuần:741
    • Trong tháng:2,499
    • Trong năm:53,642