Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Danh bạ cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng

 

Họ và tên/đơn vị

Chức danh

Điện thoại

Email

Sở TTTT Cao Bằng

 

Fax: 0263.859.866

sotttt@caobang.gov.vn

 

Lãnh đạo sở

 

 

       

Hoàng Ngọc Sơn

Giám đốc

3.859.819

sonhn@caobang.gov.vn

Dương Nông Tuệ

Phó Giám đốc

3.859.818

tuedn@caobang.gov.vn

 

 

 

 

Văn phòng

 

 

 

Đàm Thị Loan

Chánh VP

3.859.818

hoabt@caobang.gov.vn

Vương Ngọc Ninh

Phó chánh VP

3.952.895

ninhvn@caobang.gov.vn

Trần Đình Tiến Phó chánh VP 3.829.899 tientd@caobang.gov.vn

Nông Thị Nha

Chuyên viên TH

6.281.889

nhant@caobang.gov.vn

Ngân Thị Huyền Trang

Kế toán

6.281.889

trangnth@caobang.gov.vn

Dương Thị Hương

Văn thư

3.757.166

huongdt@caobang.gov.vn

 

 

 

 

Phòng Bưu chính, Viễn thông - Công nghệ thông tin

 

 

 

Đàm Xuân Sơn Trưởng phòng 3.859.899 sondx@caobang.gov.vn

Đoàn  Thị Luyên

Phó Trưởng phòng

3.859.969

luyendt@caobang.gov.vn

Đoàn Quốc Hùng

Phó Trưởng phòng

3.859.969

hungdq@caobang.gov.vn

Hoàng Thị Hồng

Chuyên viên

3.859.969

honght@caobang.gov.vn

Lý Thị Thu Huyền

Chuyên viên

 

huyenltt@caobang.gov.vn

Nguyễn Thành Trung Chuyên viên (Biệt phái)   trungnt@caobang.gov.vn

 

 

 

 

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

 

 

 

Vũ Văn Chung

Trưởng phòng

3.753.688

trungvq@caobang.gov.vn

Bùi Thúy Hoa Phó Trưởng phòng   hoabt@caobang.gov.vn

Trần Thị Dung

Chuyên viên

3.753.688

dungtt@caobang.gov.vn

Lưu Bích Việt

Chuyên viên

 

vietlb@caobang.gov.vn

Mạc Tuấn Nhã

Chuyên viên

 

nhamt@caobang.gov.vn

Nông Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên (Biệt phái)   hanhntm@caobang.gov.vn
       

Thanh tra - Pháp chế

 

 

 

Thẩm Minh Hoàn

Chánh Thanh tra

3.859.868

hoantm@caobang.gov.vn

Nông Văn Lập

Phó Chánh Thanh tra

 

lapnv@caobang.gov.vn

Nguyễn Thị Huệ

Chuyên viên

 

huent@caobang.gov.vn

Lý Xuân Tuân Chuyên viên   tuanlyt@caobang.gov.vn
Nông Thị Nha Chuyên viên   nhannt@caobang.gov.vn
       

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

 

 

cbitc@caobang.gov.vn

cnttcb@vnn.vn

Lãnh đạo

 

 

 

Triệu Đình Thăng

Giám đốc

3.502.346

thangtd@caobang.gov.vn

Nguyễn Trung Kiên

P.Giám đốc

 

kiennt@caobang.gov.vn

 

 

 

 

Phòng KH-TC-HC

 

 

 

Nông Thị Huế

Trưởng phòng

3.954.828

huent_tt@caobang.gov.vn

Ngân Thị Huyền Trang

Kế toán

3.954.828

trangnth@caobang.gov.vn

Nông Thị Ngân

Văn thư

3.954.828

ngannt@caobang.gov.vn

 

 

 

 

Phòng Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực

 

 

 

Định Thị Cao Bằng

P.Trưởng phòng

3.955.868

bangdtc@caobang.gov.vn

 

 

 

 

Phòng Kỹ thuật và Hệ thống thông tin

 

 

 

Đàm Văn Hùng

P.Trưởng phòng

3.955.899

hungdv@caobang.gov.vn

Nông Văn Thịnh

Trưởng phòng

3.955.899

thinhnv@caobang.gov.vn

 

 

 

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:106
    • Trong tuần:772
    • Trong tháng:2,530
    • Trong năm:53,673